Narodowe Święto Niepodległości

🇵🇱🤍❤️ 
Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada to niezwykle ważny dzień dla każdego Polaka. W przeddzień tego święta uczniowie i nauczyciele szkoły 158 uczcili 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie uroczystego apelu  w ramach ogólnopolskiej akcji #szkoładohymnu, dokładnie o godzinie 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. Wybrzmiały pieśni patriotyczne, zrobiło się biało – czerwono. 🇵🇱
Apel przygotowały klasy: 2a, 2c, 7a, 7b. 
 
„I cóż po­wie­dzą tomy słow­ni­ków,
lek­cje hi­sto­rii i geo­gra­fii,
gdy tyl­ko o niej mó­wić po­tra­fi
krzak bzu kwit­ną­cy i śpiew sło­wi­ków. (…) 
 
Py­tasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W nie­wy­mie­rzo­nej kra­inie leży.
Jest w każ­dym wier­nym ser­cu Po­la­ka,
co o nią wal­czył, cier­piał i wie­rzył. (…) ❤️
 
A. Słonimski
Skip to content