Sponsorem głównym ogrodu wertykalnego jest Klinika Neonia

Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2023 r. Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024:

ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zapisy do samorządowych szkół prowadzone są w dniach 1 – 31 marca 2023 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00 – 1 marca 2023 r., natomiast wnioski można składać w szkołach w godzinach ustalonych przez jej dyrektora.

Rekrutacja na rok szkolnych 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento. Jest on ciągle dostępny pod adresem internetowym: (https://krakow.elemento.pl).

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności – z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.

Harmonagram rekrutacji
Skip to content